อ.อ.ป. เร่งขยายเพาะพันธุ์กล้าไม้สายพันธุ์ดี เล็งกล้าไม้โตเร็ว “กระถินเทพณรงค์” ประโยชน์เกินคุ้ม ส่งจำหน่ายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

อ.อ.ป. เร่งขยายเพาะพันธุ์กล้าไม้สายพันธุ์ดี เล็งกล้าไม้โตเร็ว “กระถินเทพณรงค์” ประโยชน์เกินคุ้ม ส่งจำหน่ายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานพัฒนาสายพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจ มากกว่า 20 ชนิด ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดีระดับหนึ่ง โดยประชาชนนำกล้าไม้เศรษฐกิจสายพันธุ์ดีของ อ.อ.ป. ไปปลูกในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือในพื้นที่ที่ปลูกพืชเกษตรแล้วไม่ได้ผล สามารถเจริญเติบโตได้ดี มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ โรคและแมลง คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจในอนาคตเป็นอย่างดี

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า จากแนวโน้มความต้องการในการใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไม้โตเร็วจะเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากเป็นไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ตั้งแต่อายุประมาณ 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว ตรงกับไม้ “กระถินเทพณรงค์” ซึ่งเป็นกระถินลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ สามารถปลูกได้เกือบทุกสภาพแวดล้อม โตเร็ว ลำต้นตรงมีความแข็ง ลวดลายและสีของเนื้อไม้สวยงาม เหมาะกับงานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ รวมถึงเศษไม้ปลายไม้ยังเป็นที่ต้องการสำหรับป้อนโรงงานไฟฟ้าชีวมวลอีกด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการปลูกไม้โตเร็วซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อ.อ.ป. โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (ออป.กลาง) จะดำเนินการผลิตและขยายพันธุ์กล้าไม้กระถินเทพณรงค์สายพันธุ์ดี จากแปลงแม่ไม้ของ อ.อ.ป. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมไว้รองรับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ทาง อ.อ.ป. ยังได้ผลิตกล้าไม้เศรษฐกิจมีค่าทั้งไม้โตเร็วและไม้โตช้า กว่า 20 ชนิด อาทิ สัก ตะเคียนทอง แดง มะค่าโมง ยางนา พะยูงไทย พะยูงไหหล่ำ ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ กระถินเทพา ฯลฯ ไว้บริการประชาชนท่านใดสนใจกล้าไม้คุณภาพของ อ.อ.ป. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

  • – ออป.เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3831 1207
  • – ออป.เขตบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3220 1565

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

  • – ออป.เขตลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 8107
  • – งานสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 09 8750 4228
143 Views

ปักชำกิ่ง.jpg

wansit