วว. โชว์นวัตกรรมทำเงิน เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด ประหยัดพลังงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จพัฒนานวัตกรรมทำเงิน “เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด” ช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตผลไม้แปรรูป ระบุมีประสิทธิภาพกำลังการผลิตสูง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประหยัดพลังงาน ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี/สมํ่าเสมอ ถูกสุขอนามัย พร้อมส่งต่อความสำเร็จผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ หวังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับสังคมไทย

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. ประสบผลสำเร็จในการออกแบบพัฒนา “เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตผลไม้แปรรูป เช่น กล้วยฉาบ ทุเรียนทอด มันทอด เผือกทอด เป็นต้น โดยใช้หลักการออกแบบง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน ประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สมํ่าเสมอ ถูกหลักสุขอนามัย
“เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด” มีขนาด (กว้างxยาว) 2 x 2 ตร.ม. มี 3 ส่วนประกอบหลัก คือ 1.ชุดใบมีดหั่นผลไม้ มีลักษณะเป็นจานหมุนเหวี่ยงแบบใบมีดคู่ สำหรับหั่นผลไม้ออกเป็นแผ่นบางๆ สามารถปรับระดับความหนา – บาง ได้ ตั้งแต่ 1-5 มิลลิเมตร 2. ช่องป้อนวัตถุดิบ ออกแบบให้สามารถหั่นผลไม้ได้ 3 แบบ คือ หั่นตามแนวยาว หั่นตามแนวขวาง และหั่นตามแนวเฉียง โดยสามารถถอดเปลี่ยนช่องป้อนวัตถุดิบได้ง่าย และ 3. กระทะทอด ให้ความร้อนด้วยระบบแก๊ส LPG ออกแบบให้สามารถหั่นผลไม้และไหลลงกระทะทอดได้ในขั้นตอนเดียว

หลักการทำงาน เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด มีอัตราการทำงานสูงสุด 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง วว. ออกแบบให้สามารถใช้งานง่ายและสะดวก โดยการป้อนผลไม้ที่ต้องการหั่น เช่น กล้วย มัน เผือก ลงในช่องป้อนวัตถุดิบ จากนั้นเครื่องก็จะทำการหั่นโดยอัตโนมัติ โดยผลไม้ที่หั่นได้จะไหลลงในกระทะทอดทันที เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน นอกจากนี้สามารถนำเครื่องฯ ไปประยุกต์ใช้กับสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ได้

“…ในสถานการณ์ที่ผลผลิตการเกษตรล้นตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญที่จะเข้าไปช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหา สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสแก่พี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน เป็นผลงานนวัตกรรมทำเงินที่เป็นรูปธรรมในการทำงานของ วว. จากอีกหลากหลายผลงานที่ วว. ได้พัฒนาขึ้น นอกจากจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตรแล้ว ยังช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ด้วยประสิทธิภาพของการทำงานที่นักวิจัยได้ออกแบบ ตัวเครื่องยังช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องนี้สู่เชิงพานิชย์ เพื่อให้มีการนำไปใช้หลากหลายขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบัน เราจะมาร่วมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยนวัตกรรมทำเงินที่ วว.มีความเชื่อมั่นและพร้อมส่งต่อความสำเร็จนี้แก่สังคมไทยต่อไป” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด ติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ วว. โทร. 0 2577 9000 Call center โทร. 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล tistr@tistr.or.th

157 Views

เครื่องหั่นผลไม้-5.jpg

กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย