อ.อ.ป. ส่งมอบลังกระดาษเหลือใช้ สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะผู้แทนผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมส่งมอบลังและกล่องกระดาษเหลือใช้ ให้กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้รีไซเคิลเป็น ‘เตียงสนาม’ และ ‘หน้ากากอนามัยทางการแพทย์’ ให้กับโรงพยาบาลสนามและบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ณ ธนาคารขยะรีไซเคิล ชั้น 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

142 Views

Untitled-1.jpg

Sirirat Manoi