โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชร์ช้าง หัวหน้างานสวนป่าแม่ละเมา – แม่สอด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมปลูกต้นไม้และแจกกล้าไม้ ใน “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564” ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดโดย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 (แม่ละเมา) ณ ป่าชุมชนบ้านส้มป่อย หมู่ 5 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

105 Views

Untitled-2.jpg

Sirirat Manoi