ปันน้ำใจ! SPU มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ปันน้ำใจ! SPU มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

วันนี้ (20 มิ.ย.64) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี และดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้ กระทรวง อว.และการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สู้ภัย COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์ฉีดวัคซีนKU #COVID-19

141 Views

98926.jpg

kanokpong