ผู้บริหาร ม.ราชมงคลกรุงเทพ นำทีมบุคลากร เข้ารับวัคซีนเข็มแรก กว่า 3,700 คน

ผู้บริหาร ม.ราชมงคลกรุงเทพ นำทีมบุคลากร เข้ารับวัคซีนเข็มแรก กว่า 3,700 คน

นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ “จากการที่มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนวัคซีน จากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทางคณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของมหาวิทยาลัย จึงได้เร่งประสานงานกับทางทีมแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้ารับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 19-29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดย การเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ แบ่งเป็น บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 838 คน นักศึกษาและบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 2,933 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,771 คน

81 Views

UTK.jpg

OKMASS