CSR Project DKSH & Tiger Balm

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 DKSH Smollan Field Marketing (ประเทศไทย) ร่วมกับ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH กลุ่มผลิตภัณฑ์ Tiger Balm ได้มอบแผ่นแปะลดไข้จำนวน 1,300 ชิ้น ให้กับทีมงานของเราที่ได้เข้าร่วมในโครงการฉีดวัคซีน แผ่นแปะลดไข้เหล่านี้ สามารถบรรเทาอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานของเราได้ โดยเรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาเพื่อนร่วมงาน ชุมชน และพวกเราทุกคนให้เข้มแข็งและได้รับการปกป้องในการต่อสู้กับ โควิด-19

#DKSHThailand #DKSH

60 Views

210760889_317267190064294_2274931656232317539_n.jpg

chotima Luehirun