สัมมนา : ช่องทางการลงทุนอสังหาฯในห้วงวิกฤติ

รายละเอียด สัมมนาช่องทางการลงทุนอสังหาฯในห้วงวิกฤติ

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ในห้วงวิกฤติแห่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ นักลงทุนก็ยังมีโอกาสในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคง
1. ชี้ช่องทางการลงทุนที่เป็นไปได้อย่างหลากหลายให้ท่านเลือกตามความถนัดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดหลักในภูมิภาค
2. เราจะหาโอกาสช่องทางแห่งโอกาสเหล่านั้นอย่างไรบ้าง จึงจะประสบความสำเร็จในการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
3. มาร่วมกันประเมินสถานการณ์วิกฤติแบบนี้จะต่อไปอีกยาวเพียงใด

53 Views

e0b981e0b881e0b9891-01-01-1.jpg

THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL