แบรนด์แคทเธอรีน มอบผลิตภัณฑ์ ชุดแฮร์ โทนิค โสมและวิตามิน ให้ผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA)

บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด แบรนด์แคทเธอรีน มอบผลิตภัณฑ์ ชุดแฮร์ โทนิค ซึ่งประกอบด้วย แชมพู , ครีมนวด , เซรั่ม ให้ผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามไว้สระความสะอาดและบำรุงเส้นผม แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบ โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ ทางแคทเธอรีนเชื่อว่าการดูแลสุขอนามัยร่างกายที่ดีจะทำให้รอดพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน ด้วยความปรารถนาดีจาก ผลิตภัณฑ์แคทเธอรีน แฮร์ โทนิค โสมและวิตามิน

ผลิตภัณฑ์แคทเธอรีน แฮร์ โทนิค โสมและวิตามิน ขอส่งกำลังใจไปยัง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สำคัญในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ เราจะผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

115 Views

Sirikanya Panniam