วว. มอบเครื่องดื่มตรีผลา เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย สนับสนุน โรงพยาบาลสนาม ม.ธรรมศาสตร์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร วว. มอบ “เครื่องดื่มตรีผลา” เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ผลิตภัณฑ์จาก บริษัทฟลาวริช จำกัด จำนวน 4,000 กล่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ในการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 และบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

122 Views

IMG_9861.jpg

กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย