พาณิชย์ จัดอบรม “Train the Creators” ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ เร่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการยกระดับความพร้อม พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่จะช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จึงได้จัดโครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า (Train The Creators) “เจาะลึกมุมมองการค้าระหว่างประเทศสร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่ตลาดโลก” โดยโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นจังหวัดที่สาม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์กว่า 5,000 คน

นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวว่า “สำหรับโครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดและมุมมองต่างๆ ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านการให้ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรที่มากความสามารถและประสบความสำเร็จในด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้แก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SMEs และผู้สนใจ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล”

นางอารดา กล่าวต่ออีกว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่สาม ต่อจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะยังมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อที่จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้าย”

นอกจากนี้ การจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ดังกล่าว ประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำการค้าระหว่างประเทศ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเจตน์ มาหามะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ และหัวข้อ “เทคนิคการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้สำเร็จในยุคดิจิทัล” โดยคุณภทรฤณ พงประสิทธิ์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Vinn Patararin

สำหรับการอบรมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://nea.ditp.go.th หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp หรือ DITP Service Center โทร. 1169 กด 1 หรือ Line: @nea. Ditp

119 Views

messageImage_1629103381883-Copy-2.jpg

์NANA