เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยในขณะนี้ เกิดความไม่แน่นอนและยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสาวชลธิชา มหัทธนารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (แบรนด์แคทเธอรีน,แบรนด์แคร์เธอ) มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของบุคลากร จึงได้ทำการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเป็นการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง

พร้อมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการอัพเดทสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องให้พนักงานได้รับรู้และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง

แบรนด์แคทเธอรีนและแบรนด์แคร์เธอ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และพวกเราทุกคน จะผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

86 Views

Sirikanya Panniam