วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …ONLINE SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #70
#โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง
หัวข้อ THE SYNERGY: Next Normal Trend in WAREHOUSING!
วิทยากร โดย
คุณพงศ์ศิริ ศิริธร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยากรร่วม
อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ ประธานกรรมการสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 18.00-19.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605…
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567
#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #LSC

178 Views

ok-800.png

กนกพงษ์ สาทสังข์