ไซนัส (sinus) เป็นโพรงอากาศที่ต่อกับโพรงจมูก โดยจะอยู่บริเวณใบหน้า หน้าผาก และใต้ฐานกะโหลกศีรษะ ถ้าในโพรงจมูกมีริดสีดวงจมูก เนื้องอกที่เจริญผิดปกติ เนื้อเยื่อโพรงจมูกบวมจากภูมิแพ้ หรือจากการเป็นหวัดที่นานกว่า 5 วัน อาจทำให้เกิดการอุดตันทางเดินของโพรงไซนัสและโพรงจมูก ทำให้มีการอักเสบของไซนัส ซึ่งจะทำให้มีอาการต่างๆ เช่น คัดแน่นจมูก หายใจไม่ออก มีน้ำมูกไหลหรือเสมหะไหลลงคอ ปวดใบหน้า มีอาการไอ หรือการได้กลิ่นลดลง โดยอาจจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ และสามารถเกิดได้ทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่การที่จะวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบนั้นจะประเมินจากการซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์ หู คอ จมูก ปัจจุบันไซนัสอักเสบแบ่งใหญ่ๆ เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน (acute rhinosinusitis) มีอาการมาไม่เกิน 12 สัปดาห์
2. ไซนัสอักเสบเรื้อรัง (chronic rhinosinusitis) มีอาการนานกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

การรักษาไซนัสอักเสบ มีหลายทางเลือก ได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะ ยาพ่นสเตียรอยด์ การล้างน้ำเกลือ หรือการผ่าตัด โดยแพทย์จะประเมินและเลือกวิธีการรักษา ขึ้นอยู่กับประเภท ความรุนแรงของโรคและความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละคน
สำหรับผู้ป่วยที่มีไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่มีการลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง เช่น ดวงตา และเยื่อหุ้มสมอง หรือตรวจพบก้อนเนื้อที่มีความผิดปกติในโพรงจมูก หรือมีไซนัสอักเสบเรื้อรังที่รักษาด้วยยาไม่ได้ผล การผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องทางจมูกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำและวางแผนในการรักษาเพื่อให้หายขาดจากโรคที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน คลินิกหูคอจมูก โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยในการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านทางจมูก ทำให้ไร้แผลบนใบหน้า รักษาอาการและโรคที่เป็นอยู่ และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นร่างกายน้อย ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ข้อมูลจาก.. นพ.ชวิน สมาธิวัฒน์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลหัวเฉียว

135 Views

ไซนัส-นพ.ชวิน-หูคอจมูก.jpg

โรงพยาบาลหัวเฉียว