วัดปริวาสราชสงคราม” กรุงเทพฯ ประดิษฐาน “พระพุทธสุโขทัย” อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นพระประธานในอุโบสถที่ออกแบบศิลปะร่วมสมัย ประดับเครื่องเบญจรงค์ หินสี และอัญมณีต่างๆ จิตรกรรมฝาผนังลายไม่ซ้ำกัน ซึ่งหาชมได้ยาก

วัดปริวาสราชสงคราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งพระนครและถนนพระรามที่ 3 เดิมชื่อว่า “วัดปริวาส” ซึ่งแต่ก่อนนั้นอาจจะเป็นเพียงสำนักสงฆ์หรือวัดเล็กๆ ซึ่งเศรษฐีสมัยก่อนที่มีค่านิยมในการสร้างวัดไว้ โดยคาดว่าสร้างราวปลายกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2-3 ได้มีหลักฐานว่า กรมหมื่นศักดิ์พลเสนา ได้สร้างวัดขึ้นที่ริมคลองลัดหลวงฝั่งทิศตะวันตก โดยมีพระยาเพชรพิชัย(เกษ) ซึ่งจากหลักฐานปรากฏว่า ต้นตระกูลท่านเป็นนายช่างที่สืบทอดต่อกันมา พระยาเพชรพิชัยเป็นแม่งานในการสร้างพระนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) และวัดขึ้นที่นั่นจนเป็นที่รู้จักและวัดนั้นเมื่อสร้างเสร็จได้รับพระราชทานามว่า “วัดไพชยนต์พลเสพย์” (วังหน้า) พระยาเพชรพิชัยเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก อยากสร้างวัดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ทูลขออนุญาตสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งอยู่ตรงข้าม วัดไพชยนต์โดยได้รับพระราชทาน ชื่อว่า “วัดโปรดเกศเชษฐาราม” (วังหลวง) โดยวัดทั้งสองนี้เป็นวัดหลวง ในการสร้างวัดทั้งสองวัดนี้ มีนายกองที่สำคัญอีกท่านหนึ่ง คือ พระยาราชสงคราม (ทัต) เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถในทางการก่อสร้างและออกแบบวัดวัง และมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากอีกด้วย เมื่อท่านทั้งสอง พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และพระยาราชสงคราม (ทัต) ได้ทำงานร่วมกันสร้าง วัดไพชยนต์พลเสพย์ และวัดโปรดเกศเชษฐาราม ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นว่ามีวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดโปรดเกศเชษฐารามซึ่งอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก จึงได้มาทำการบูรณะใหม่ จนสวยงามแล้วตั้งชื่อว่า วัดปริวาสราชสงคราม ตามบรรดาศักดิ์ของท่านลงท้ายชื่อวัดนี้ด้วย

เดิมวัดมีชื่อเต็มๆว่า วัดปริวาสราชสงคราม ผู้คนที่มาเที่ยวงานประจำปีแต่ละครั้ง จะมีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทเป็นประจำ หลวงพ่อวงษ์ จึงตัดชื่อท้าย “ราชสงคราม” ออกเหลือแต่คำว่า “วัดปริวาส” ซึ่งเป็นเรื่องแปลกหลังจากที่ตัดคำว่า “ราชสงคราม” ออกแล้ว การมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันลดลงจนแทบไม่มี ปัจจุบันป้ายวัดปริวาสเดิมได้รับการบูรณะและติดอยู่ริมแม่น้ำ และมีป้ายชื่อวัดปริวาสอีกป้ายติดอยู่ที่ซุ้มวัด ด้านถนนพระรามที่ 3 ปัจจุบันวัดปริวาสมีแหล่งท่องเที่ยวภายในวัดมากมายที่ขึ้นชื่อระดับประเทศ เช่น โบสถ์ประติมากรรมปูนปั้นเบญจรงค์ โดยเป็นงานศิลปะนานาชาติร่วมสมัยประกอบด้วยภาพเทพเจ้า เทวดานางฟ้า ฤาษี ยักษ์มารสรรพสัตว์ต่างๆ จนถึงตัวละครสำคัญในมหากาพย์ชื่อดังอย่างรามเกียรติ์ สามก๊ก มังกรหยก คาวบอย ไวกิ้ง คิงอาร์เธอร์ ฟาโรห์ ซามูไร อินเดียนแดง ซึ่งผู้สร้างตั้งใจให้เป็นงานศิลปะฟ้องยุค โดยให้รูปปั้นเป็นสัญลักษณ์บันทึกเหตุการณ์ของยุคสมัย สื่อความหมายว่า คน ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดก็ตาม ก็สามารถจะนับถือและอุ้มชูศาสนาพุทธได้ และยังมีรูปปูนปั้นรูปเดวิด เบคแฮมที่ฐานโบสถ์ที่ขึ้นชื่อเป็น Unseen in Thailand อีกด้วย

การเดินทาง รถไฟฟ้า ( BTS ) ลงสถานนีช่องนนทรี แล้วต่อ รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ หรือ บีอาร์ที (BRT) ลงสถานีวัดปริวาส หรือจะเดินทางมาที่พระราม 3 ซอย 30 โดยพระอุโบสถเปิดในเวลา 06:00 น. ปิดใน เวลา 18:00 น.

ภาพจากแฟนเพจ: Cakery Master
https://web.facebook.com/CakeryMaster

ที่มา
http://www.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/14450
www.unseentourthailand.com

105 Views