ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ปาฐกถา เรื่อง “โอกาสและอนาคตเกษตรสมุนไพรสร้างรายได้และเศรษฐกิจ” พร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Story Success Case” และบรรยายพิเศษ “ยกระดับมาตรฐาน สู่การส่งออกสมุนไพรไทย” และเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โทร.02 149 5609 หรือ 02 591 7007 ต่อ 3303

69 Views

3333.jpg

บริษัท โอ เค แมส จํากัด