เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานกลาง อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ในการนี้ อ.อ.ป. ได้นำธงชาติไทยประดับตามอาคาร โดยมติ ครม. กำหนด 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธรงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานตรงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

48 Views

Untitled-1.jpg

สิริรัตน์ มาน้อย