โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดแพ็กเกจตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 หลังฉีดวัคซีน เพิ่มความมั่นใจสำหรับผู้ที่สนใจตรวจเพื่อติดตามการตอบสนองของภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีน โดยวิธี ECLIA สามารถทราบผลได้ภายใน 2 ชั่วโมง อัตราค่าบริการ 1,000 บาท (ไม่พบแพทย์) เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 – 15.00 น.

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-2223-1351 ต่อ 3473, 3474

15 Views