🧐หากจะเลือก docking สักเครื่องเราจะพิจารณาจากอะไรได้บ้าง?ฟังชั่นที่เราต้องการใช้งานใช่มั้ย

จากตารางเปรียบเทียบ M.2 ทั้ง2 เครื่องมีคำเรียกชื่อที่ต่างกัน อาจจะด้วยฟังชั่นที่ใช้งานทำให้ต้องเรียกต่างกัน

ทั้ง 2 เครื่องทำงานได้โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถ copy ข้อมูลทั้งหมดในไดร์ฟรวมไปถึงพื้นที่ว่างได้

💥ความคล้ายคลึงกันระหว่าง M.2 docking และ M.2 duplicator นั้นมีความแตกต่าง💥

1.ถ้าเราอยากได้แค่ข้อมูลละเพราะอยากให้เวลาที่คัดลอกเร็วขึ้น ก็ต้องเลือก M.2 duplicator ซึ่ง M.2 docking ทำไม่ได้
2.M.2 duplicator ได้ออกแบบพอร์ตรองรับอุปกรณ์คัดลอกที่ต่างกัน ได้ถึง 2 แบบ คือ NVMe และ SATA ยังสนับสนุนความหลากหลายของอินเตอร์เฟส เช่น NVMe, M.2 ,SATA M.2, SATA SSD และ SATA HDD ส่วน M.2 docking จะต้องเป็น NVMeเท่านั้น
3.ความเร็วในการย้ายโอนข้อมูล บอกชัดเจนทั้งในคู่มือ และหน้าผลิตภัณฑ์ สำหรับ M.2 duplicator ส่วน M.2 docking บางรุ่นก็ไม่ได้ระบุหรือรองรับความเร็วมาให้
4.แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อคัดลอกเสร็จแล้ว ผลลัพธ์เหมือนต้นฉบับหรือไม่ เราก็ต้องมาเปรียบเทียบอีกโดยที่ใช้ฟังชั่น เปรียบเทียบด้วยเครื่อง M.2 duplicator ในขณะที่ M.2 docking ไม่มีฟังชั่นนี้
5.หน้าแสดงผลการคัดลอก หากเป็น M.2 docking เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอุปกรณ์ที่เราคัดลอกนั้นคัดลอกเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จะมีแต่สัญญาณไฟแจ้งเตือนเท่านั้น แต่ถ้า M.2 duplicator จะมีหน้าจอLEDแสดงผลชัดเจน ว่าคัดลอกกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาไปเท่าไหร่ ทำให้เราสามารถคำนวนเวลาได้ล่วงหน้า และเมื่อคัดลอกเสร็จจะมีเสียงเตือนทันที ทำให้ทราบว่าได้ทำการคัดลอกเสร็จแล้ว
copy M.2

📍M.2 duplicator มีฟังชั่นมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามด้วยฟังชั่นที่มากกว่า ย่อมมีราคาสูงเป็นธรรมดา อยู่ที่ผู้ใช้งานมีความต้องการแบบไหน

39 Views

m.2-874x1024.jpg

U-DATA Solution