เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานของ อ.อ.ป. อาทิ ภารกิจหลัก , การดำเนินงานด้านการสนับสนุนในการปลูกป่าเศรษฐกิจ , อุตสาหกรรมไม้ , การอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ตลอดจนการบริการการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. กรุงเทพฯ

35 Views

Untitled-1.jpg

สิริรัตน์ มาน้อย