บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ทูลถวายถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รับมอบ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ โดยเครื่องอุปโภคบริโภคที่บรรจุในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ห่อ ถั่วลิสงอบเกลือ ตรา “มารูโจ้” 1 ถุง ปลากระป๋อง 5 กระป๋อง น้ำยาล้างจานทีโพล์ 3 ถุง ซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวสามารถใช้ยังชีพได้ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ประสบภัย #ทีโอเอไม่ทิ้งกัน

34 Views

DSC3747.jpg

ฺBussakorn Sukklub