27 กันยายน 2022
Home » “บมจ.เคหะสุขประชา” เร่งดำเนินการ โครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ประกาศขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาทั่วประเทศ และเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี
Subscribe for notification