8 สิงหาคม 2022
Home » สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ผนึกกำลังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมขับเคลื่อนโครงการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสินค้า GI อีสานสู่สากล ผ่านการคัดสรรสินค้า GI 18 แห่ง ที่โดดเด่น เพื่อเตรียมเปิดตลาดการค้า สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ภายใต้ชื่อ “GI ของดีอีสาน มาตรฐานโลก”

Related Stories

Subscribe for notification