การประชุม ฟิวเจอร์ มิเนอรัลส์ ฟอรัม (FMF) กล่าวถึงรายงานฉบับใหม่ เผยซาอุดีอาระเบียมี “ทุกองค์ประกอบของความสำเร็จ” ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

รายงานฉบับใหม่เผย ซา…