กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สคส. รับมอบแพลตฟอร์มภาครัฐฯ GPPC เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างมั่นคงและปลอดภัย

นายประเสริฐ จันทรรวง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สดช. จับมือ สคส. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐฯ GPPC สร้างความรู้ สร้างสมดุลใช้ประโยชน์-รักษาสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเท่าเทียม

หน่วยงานภายใต้สังกัด

Read More