#โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ #โรงอาหารโรงเรียน #มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ #อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 มูล…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิอายิโนะ…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้แก่ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา) จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิอายิโนะ…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 มู…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับงบก่อสร้างโรงอาหาร 2.2 ล้านบาท

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับส…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านสวนพลู จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มู…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้แก่ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ม…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มู…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอา…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เดินหน้าโครงการ S.M.A.R.T.S. Model school

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้า…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 139 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอา…