ข่าวประชาสัมพันธ์

โฮมโปรเดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับ กฟผ. และ ภาครัฐ ในโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศ และสารทำความเย็น

นายธีรพล รอดเฉื่อย ผู้จัดการทั่วไป สายบริการงานจัดส่งและติดตั้ง (Installation & Delivery Service Department) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” พร้อมด้วย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ช่าง เกี่ยวกับการถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี ผ่าน โครงการส่งเสริมกระบวนการ จัดการซากเครื่องปรับอากาศ และสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี ภายใต้กองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น ( EGAT Cooling Innovation FUND : CIF) เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกกวิธี รวมถึงให้ผู้รวบรวม ถอดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ดูดกลับสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน โดยมีช่างจาก HomeServices เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมช่าง เมกาโฮม รังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้

#HomePropr #แลกเก่าเพื่อโลกใหม่ #HomeProthailand #เรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ #โฮมโปรรักษ์โลก

hpegatcif09.jpg

Email

PR400