depa

ข่าวประชาสัมพันธ์

depa เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (SCL#4) ร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน ต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ

เปิดหลักสูตรผู้นำการ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ยุค AI Transformation TMA ร่วมกับ depa (ดีป้า) จัดงาน Digital Dialogue 2024 กับองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ให้ธุรกิจไม่ตกขบวนการแข่งขัน

กรุงเทพฯ/ 6 กุมภาพัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

TMA ร่วมกับ depa (ดีป้า) จัดงาน Digital Dialogue 2024 ฉายภาพเทคโนโลยี AI ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เพื่อธุรกิจและการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

กรุงเทพฯ/ 25 มกราคม

Read More