วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Latest:

TMA

ข่าวประชาสัมพันธ์

TMA จับมือ สคร. จัดงาน “รัฐวิสาหกิจไทยในโลกอนาคต” เสริมกำลังขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กรุงเทพฯ – 7 มีนาคม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือหัวเว่ย เร่งเสริมแกร่งศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation

กรุงเทพฯ/ 27 กุมภาพั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ยุค AI Transformation TMA ร่วมกับ depa (ดีป้า) จัดงาน Digital Dialogue 2024 กับองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ให้ธุรกิจไม่ตกขบวนการแข่งขัน

กรุงเทพฯ/ 6 กุมภาพัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

TMA ร่วมกับ depa (ดีป้า) จัดงาน Digital Dialogue 2024 ฉายภาพเทคโนโลยี AI ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เพื่อธุรกิจและการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

กรุงเทพฯ/ 25 มกราคม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

TMA จับมือธนาคารกรุงไทย จัดงาน CEO FORUM ถกนโยบายภาครัฐ ร่วมเอกชน หาแนวทางส่งเสริมการเติบโตและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย

สมาคมการจัดการธุรกิจ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

TMA จัดงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี ต่อยอดงานวิจัยและสตาร์ทอัพไทยและเทศ สู่การจับคู่ธุรกิจ 14 พ.ย.นี้

กรุงเทพฯ/ 19 ตุลาคม

Read More