ENZ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ENZ เปิดรับสมัครโครงการอบรมบุคลากรการศึกษา-บุคคลทั่วไป พัฒนาองค์ความรู้แบบไฮบริด พร้อมประสบการณ์จริงที่นิวซีแลนด์

หน่วยงานการศึกษานิวซ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามไปดูห้องเรียนจำลองคณิตศาสตร์ประยุกต์ นิวซีแลนด์ ฝึกคิด-ฝึกทำ-มีส่วนร่วม เปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องน่าเรียน

“คณิตศาสตร์มีแต่ตัวเ

Read More