บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการ ไตรมาส 1-3 ปี 2566 มีรายได้รวม 17,763 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 918 ล้านบาท คิดเป็น 2.6 เท่าของกำไรปีก่อน จากยอดขายกระดาษที่เพิ่มขึ้นหลังสภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในหลายประเทศ และความสามารถในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ ยังคงรักษายอดขายรวมติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก สะท้อนถึงการยอมรับในคุณภาพจากผู้บริโภค 145 ประเทศทั่วโลก และในปี 2567 บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าจะขยายความสามารถในการทำกำไรให้เติบโตได้อีกไม่น้อยกว่า 40% ซึ่งทำให้มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งต่อไปในระยะยาว
นอกจากนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ยังมีการขยายธุรกิจในอีกหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG รวมถึงมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีค.ศ. 2050 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้ในปีค.ศ. 2065

11.23-ข่าวดั๊บเบิ้ล-เอ-เผยผลประกอบการไตรมาส-3-ปี-66.jpg

ADVERTISEMENT

Email

da1991

By da1991