ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 108

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 108 โดยมีผู้บริหารและพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากและได้รับปริมาณโลหิตกว่า 60,000 ซีซี รวมทั้งยังมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และต่อชีวิตให้ผู้อื่น นับเป็นการรวมพลังทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินกิจกรรมมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 108 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ มาร่วมให้กำลังใจและมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ณ สำนักงานใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ จังหวัดปราจีนบุรี

3.24-ภาพข่าวบริจาคโลหิต_1.jpg

Email

da1991