วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฮงลิสซิ่ง เคียงข้างผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส บริจาคโครงการกายอุปกรณ์ มอบแขน-ขาเทียม

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียน สบทบทุนจัดหาแขนเทียม ขาเทียม ภายใต้โครงการ “โครงการกายอุปกรณ์” ให้กับสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เฮงลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่สมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อจัดหากายอุปกรณ์เทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ให้กับผู้พิการยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้พิการเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีแขนเทียม ขาเทียมใช้ เพื่อสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตัวเองและครอบครัว โดยไม่เป็นภาระกับสังคม และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้เท่าเทียมกับคนปกติ พร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิกผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Cover-1200x628-px.jpg

Email

กษิดิศ อรินใจ