วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสร้างหนังสืออักษรเบรลล์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

อุมาพร วิฒิรณประเสริฐ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรการกลาง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบปฎิทินเก่า ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยมี ชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Email

Extra