วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. จับมือ กสิกรไทย – ออร์บิกซ์ เทค นำร่องพัฒนานวัตกรรมใหม่บนบล็อกเชน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (Orbix Tech) (ขวา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) สำหรับธุรกรรมทางการเงินในการออกตราสารหนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทดสอบโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาโลกการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ นักลงทุน ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ผู้กำกับดูแล ตลอดจนพันธมิตรทางเทคโนโลยีและธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยี บล็อกเชน ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรม นับเป็นการนำร่องการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์โดยการผนึกกำลังจากภาคธุรกิจชั้นนำของไทย มุ่งสร้างสังคมการเงินยุคใหม่บนเครือข่ายบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว ผลักดันระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) อย่างครบวงจรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ปตท.-จับมือ-กสิกรไทย-ออร์บิกซ์-เทค-นำร่องพั2.jpg

Email

RS_PR