วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับคณะผู้บริหาร CEO#7 ศึกษาดูงานฯ

ดร. กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 จำนวน 92คน ศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษา Digital Transformation on Accounting” โดยนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ ณ ห้องประชุม ห้อง IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

CEO7-ศึกษาดูงาน-อพวช-24_resize.jpg

Email

PR_News