วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัคร น.ศ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม ป.โท โค้งสุดท้าย 12 พ.ค. 67 นี้

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (รอบสุดท้าย) ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม (M. Econ (Applied and Innovative Economics) เป็นหลักสูตรใหม่ ประจำปี 2567 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้
ภาคปกติ (MAIE) แผนวิชาการแบบ 1ข (เรียนคอร์สเวิร์คและทำวิทยานิพนธ์รวม 36 หน่วยกิต) เรียนแบบ Block Course ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (สัปดาห์ละ 2 วัน) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 18,000 – 20,000 บาท/เทอม ค่าสมัคร 500 บาท
ภาคพิเศษ (S-MAIE) แผนวิชาการแบบ 1ข (เรียนคอร์สเวิร์คและทำวิทยานิพนธ์รวม 36 หน่วยกิต)
เรียนแบบ Block Course ในวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ค่าเทอมเหมาจ่าย 35,000 บาท/เทอม ค่าสมัคร 1,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรีทุกสาขา (มีการสอนปรับพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin
รายละเอียดหลักสูตร https://shorturl.asia/2uhSQ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 080-564-5419 ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร หรือที่ Facebook page : หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม มจพ. และที่ Email: [email protected]

Poto_5.jpg.3.jpg

Email

prkmutnb