ข่าวประชาสัมพันธ์

SVL Group ยืนยันนโยบายคุณภาพ ผ่านกิจกรรม “ตรวจสารเสพติดพนักงาน” สร้างความมั่นใจสถานประกอบการสีขาว 100%

เอสวีแอล กรุ๊ป(SVL Group) โดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด – ธุรกิจขนส่งทางบก จัดให้มีโครงการ “สุ่มตรวจสารเสพติดในพนักงาน” ครั้งที่ 1/2567 ด้วยชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ตามแผนการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ มยส. ซึ่งเป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 10 ปี(1 ปี ตรวจ 4 ครั้ง) โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายในพื้นที่ ทีมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วย ชุด อส. กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางสะพาน ที่ 7 ร่วมกับคณะกรรมการฯ มยส. ของบริษัทฯ มีพนักงานขับรถขนส่งทางบกส่วนขนส่งรถสายสั้น-สายยาว ส่วนงานซ่อมบำรุง ส่วนงานเครื่องจักรกลหนัก และทีมบริหารหัวหน้าส่วนหน้างานต่างๆ จากสำนักงาน อ.บางสะพาน ให้ความร่วมมือเข้าตรวจอย่างดียิ่ง สร้างความมั่นใจสถานประกอบการสีขาว 100%
สรุปผล คือไม่พบสารเสพติดในพนักงาน 100 % ย้ำมาตรฐานสถานประกอบการไร้สารเสพติด ยืนยันถึงนโยบายคุณภาพ “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ลูกค้าวางใจ ในบริการดีที่สุด ทั้งนี้ มีการนำส่งข้อมูลไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

500-Metro-x-Vmwareกกกกก.jpg

Email

นภาพร พูลนาค