ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าเยี่ยมชมการผลิตเยื่อและกระดาษคุณภาพครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำด้วยระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและส่งออกไปแล้ว 145 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้เข้าใจที่มาของ “ต้นกระดาษ” วัตถุดิบที่ยั่งยืนจากไม้ปลูกของเกษตรกร โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนอีกด้วย ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามแนวทาง ESG การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://openhouse.doubleapaper.com/

5.24-ภาพข่าวเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา-ม.เทคโนฯพระนครเหนือ.jpg

Email

da1991