กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2567 – บริติช เคานซิล องค์กรนานาชาติเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร เดินหน้าประกาศรับสมัครทุน Enabling Fund สำหรับเครือข่ายบุคลากรครูภาษาอังกฤษ และศึกษานิเทศก์ ในการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความถนัดกับคุณครูจากประเทศอื่น ๆ และอัพเดทเทรนด์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในโลกยุคปัจจุบัน ผ่านแพลตฟอร์มที่รวบรวมคุณครูภาษาอังกฤษจากทั่วโลก Teaching English โดยในปี 2567 บริติช เคานซิล ได้เปิดรับสมัครทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน มูลค่าทุนละ 100,000 บาท หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจ สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม www.britishcouncil.or.th

มร.แดนนี ไวท์เฮด ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า “สหราชอาณาจักรมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเพื่อตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอน และการวัดระดับภาษาอังกฤษของประเทศไทยมาโดยตลอด เรามีความเชื่อเสมอว่าคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นประตูไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายระดับสากล ซึ่งบริติช เคานซิล ได้เล็งเห็นคุณค่าของบุคลากรครูภาษาอังกฤษในประเทศไทย และเล็งเห็นว่าแพลตฟอร์ม ‘Teaching English’ จะช่วยเปิดโอกาสให้ครูจากประเทศไทยได้เข้าถึงโอกาส และแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมาย เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทั้งในเมืองและชนบท ในการนี้บริติช เคานซิล จึงนำเสนอ ทุน Enabling Fund เพื่อส่งเสริมให้คุณครูภาษาอังกฤษในประเทศไทย ได้เชื่อมโยงกับบุคลากรครูจากทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว”

สำหรับทุน Enabling Fund เปิดรับสมัครสำหรับบุคลากรครูในเครือข่าย สมาคม องค์กรด้านการสอนภาษาอังกฤษที่ดำเนินงานอยู่จริงในประเทศไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านหลักสูตรออนไลน์ (MOOCs) และการเข้าร่วม Global Webinar โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ ครอบคลุมถึงวารสารวิจัย แหล่งข้อมูลการสอน กิจกรรมออนไลน์ หลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงช่องทางเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูทั่วโลก

ทุน Enabling Fund เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤษภาคม 2567 สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.britishcouncil.or.th