วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สาย โดย นางอภิญญา แป้นอก ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอแม่สาย และคณะครู ศกร.ตำบลแม่สาย ได้รับมอบงบประมาณสำหรับจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 46,800 บาท จาก บริษัท อีโคคอม จำกัด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ Call Center ครบวงจร ตัวแทนจำหน่าย 3G Voip Gateway และ IP Phone แบรนด์ Dinstar , หูฟัง Headset Call Center แบรนด์ VT ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศที่่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แก่ นศ. และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในชุมชนต่อไป

https://www.ecocomshop.net/b/51

#ecocom
#อีโคคอม
#ecocomshop
#CSR

e1.jpg

Email

บริษัทอีโคคอมจำกัด