ดร.สุลต่าน อัล จาเบอร์ ประธานมาสดาร์ เรียกร้องให้ใช้พลังงานสูงสุด แต่ปล่อยมลพิษน้อยที่สุด เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโลก

ฯพณฯ ดร.สุลต่าน บิน …

องค์กรคลังสมองอินเดียเผย บรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศกำลังพัฒนา

ขณะนี้กำลังมีการดำเน…