เมอร์ค เคจีเอเอ ดาร์มชตัท เยอรมนี ผนึกกำลังพี-ชิป คอร์ปอเรชั่น ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในห่วงโซ่คุณค่าทางอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร

เมอร์ค เคจีเอเอ ดาร์…