การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีเอ็นเอช เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากกรมสมเด็จพระเทพฯ ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

ซีเอ็นเอช ได้รับการย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม “30 ล้านก้าวเพื่อน้อง” มอบอุปกรณ์การเรียน

นายชาญวิทย์ จารุสมบั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมงาน Open House ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 08:45 น. สำหรับนักเรียนอายุ 2 – 18 ปี

โรงเรียนนานาชาติ ไบร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ ชูโมเดลพัฒนาทุนวัฒนธรรมผ้าทอครบวงจร ยกระดับแบรนด์ท้องถิ่นสู่สากล เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หนุนชุมชนยั่งยืน

แฟชั่นและสิ่งทอ จุฬา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จัดพิธีเปิดสนามเด็กเล่นใหม่ของนักเรียนระดับ Early Years และ Key Stage 1 สวนสนุกสำหรับการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

โรงเรียนนานาชาติไบรท

Read More