แอคคอร์ จับมือ ทริปดอทคอม กรุ๊ป และ แมคคินซี่ เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

สามบริษัทชั้นนำร่วมก

Read more

โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก USAID ยกย่ององค์กร 8 แห่งที่เป็นผู้นำสนับสนุนหลักการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและสมเหตุผล

หลักการใช้ยาต้านจุลช

Read more

กว่างซีปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการค้าข้ามพรมแดน โดยเพิ่มประสิทธิภาพพิธีการทางศุลกากรและนโยบายสิทธิพิเศษทางภาษี

ขณะนี้ ด่านโหย่วอี้ก

Read more