ไอที

ฟิวชัน เวิลด์ไวด์ ประกาศเปิดโรงงานโปรเซมิ เพื่อขยายความสามารถด้านการทดสอบและบริการรับรองความถูกต้องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานแห่งใหม่ขนาดกว่า 26,000 …

“ซิมสเปซ” วางจำหน่ายไซเบอร์ ฟอร์ซ แพลตฟอร์ม ที่ใช้ในหน่วยพิเศษของกองบัญชาการไซเบอร์สหรัฐ มุ่งขยายบริการระดับโลก

เพื่อรองรับการเติบโตเชิงพาณิชย…

ดาร์วินบอกซ์ ติดอันดับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในรายงานเมจิก ควอดรันต์ ประจำปี 2565 ของการ์ทเนอร์

ดาร์วินบอกซ์ แพลตฟอร์มเทคโนโลย…