APSAA

สถาบันไต้หวันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน มอบรางวัลเอเชีย-แปซิฟิก ซัสเทนอะบิลิตี แอ็กชัน อวอร์ดส์ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันไต…