ข่าวประชาสัมพันธ์

เฮงลิสซิ่งลงพื้นที่ มอบอนาคต มอบหนังสือ พร้อมส่งเสริมความรู้การเงินสู่โรงเรียนด้อยโอกาส

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมขับเคลื่อนการศึกษา มอบสติปัญญาอันยั่งยืนเพื่ออนาคตของชาติ มอบหนังสือดี รูปเล่มสวยงาม ข้อมูลทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พร้อมตู้หนังสือ ภายใต้โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ” โดยมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา รวมมูลค่า 32,000 บาท ให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

เฮง_ปัน_Books_มอบอนาคต_มอบหนังสือ_ปี_1_1200x800_2.jpg

Email

วิฐิติ ขระเขื่อน