วันอังคารที่ 10 – พุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด
การเลือกจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่างกัน จุดพึงระวังใน

การวางแผนภาษีอสังหาที่แตกต่างกับการจัดทำบัญชีธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม
-ผลกระทบของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-ภาษีอากรตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในสถานะนิติบุคคล – บุคคลธรรมดา และเทคนิคการคำนวณภาษี
-การวางแบบแผนของรายได้-รายจ่าย / การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน – หนี้สิน และการวางแผนภาษีการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
-การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
-การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-เกณฑ์การรับรู้รายได้และเทคนิควิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

–การนับชั่วโมงบัญชี–
รหัสหลักสูตร 6211-04-024-007-01 การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(ชั่วโมง บัญชี CPD 6.00 ผู้สอบอื่นๆ 8.00 ผู้ทำอื่นๆ 8.00)
***อัปเดต 10/05/2565***

ติดต่อ
02-295-2294
ID Line: @trebs
www.trebs.ac.th

re151-1.jpg

Email

สัญชัย