พีไฟว์กรุ๊ป นำโดย คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการบริษัท และคุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดพิธีบวงสรวงสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ พีไฟว์กรุ๊ป ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน จึงได้จัดพิธีบวงสรวงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในทุกๆ ปี ในปี 2565 นี้ มีพระครูพราหมณ์มาประกอบพิธีมงคล พร้อมทั้งการอัญเชิญเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเครื่องบวงสรวงและบายศรีครบเครื่อง โดยมีผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานต่างๆ มาร่วมพิธีมหามงคลในครั้งนี้.

S__46858302.jpg

ADVERTISEMENT

Email

PR. P5Group